Showing all 5 results

หากท่านกำลังกลุ้มใจเรื่องผมร่วงมากผิดปกติ ผมบาง หรือกลัวว่าหัวจะล้าน Rogaine (โรแกน) คือคำตอบในการรักษาผมร่วงในระยะยาว ผมร่วงจากกรรมพันธุ์ก็สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้หากใช้ยาปลูกผม Rogaine โดยเคร่งครัดเป็นประจำ  Rogaine เป็นบริษัทแรกของโลกที่คิดค้น Minoxidil เพื่อการรักษาผมร่วงของผู้ชายและผู้หญิงอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ Rogaine ยังเป็นผลิตภัณฑ์รักษาผมร่วงสำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) เป็นรายแรกของโลก ด้วยผลลัพธ์ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนานกว่า 20 ปี และ Rogaine ยังผ่านการทดสอบทางคลินิค (Clinical Test) เพื่อยืนยันผลลัพธ์กับผู้ใช้ที่รักษาผมร่วง ผมบาง หัวล้าน มากกว่า 20,000 คนทั่วโลก Rogaine จึงเป็นผลิตภัณฑ์ ปลูกผมที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาและยังเป็นยาปลูกผม อันดับ1 ที่แพทย์ผิวหนังสหรัฐแนะนำให้ใช้อีกด้วย